Uslovi korišćenja

Uslovi korišćenja

Vaš pristup, kao i korišćenje našeg internet sajta (u daljem tekstu: internet sajt) podleže dole navedenim uslovima korišćenja i važećim zakonskim propisima koji uređuju ovu oblast. Pristupom i korišćenjem internet sajta, prihvatate, bez ograničenja, dole navedene uslove korišćenja.

Sadržaj internet sajta može sadržati netačne podatke ili štamparske greške. Do promena na internet sajtu može doći periodično, u bilo kom trenutku, i bez prethodnog obaveštenja. Džavić d.o.o. se ne obavezuje da redovno ažurira informacije sadržane na ovom internet sajtu. Takođe, Džavić d.o.o. ne može da garantuje da će internet sajt funkcionisati bez prekida ili grešaka, da će nedostaci biti blagovremeno ispravljani ili da je internet sajt kompatibilan sa vašim hardverom ili softverom.

LINKOVI KA SAJTOVIMA TREĆIH LICA

Sajt može sadržati linkove ka drugim sajtovima. Oni su postavljeni kao pogodnost korisnika, i Džavić d.o.o. ne kontroliše, niti je odgovoran za njihov izložen sadržaj i politiku zaštite privatnosti, te se odriče bilo kakve odgovornosti ukoliko takvi sajtovi:

    Imaju neprecizan, netačan ili neprikladan sadržaj;
    Nisu bezbedni, sadrže viruse iili druge štetne materijale;
    Sadrže klevete, vređaju;
    Povređuju pravo intelektualne svojine.

IZUZEĆE OD ODGOVORNOSTI

Džavić d.o.o. ne preuzima odgovornost za bilo kakvu štetu, direktnu ili indirektnu, izazvanu na računarima prilikom korišćenja ovog veb sajta.

Džavić d.o.o. zadržava pravo da u bilo kom trenutku, privremeno ili trajno, u celini ili delimično, modifikuje ili ukine ovaj sajt bez prethodnog upozorenja ili ograniči dostupnost sajta određenim licima ili određenom geografskom području.


Štampa