Krediti za kupovinu robe

Pored standardnih načina plaćanja, zaposleni i penzioneri mogu aplicirati za kredit pri kupovini materijala na svim našim stovarištima, bez odlaska u banku i sa odobrenjem u roku od nekoliko sati.

Krediti se odobravaju na 12, 24, 36  meseci i to na vrednost od 6.000 dinara do maksimalno 350.000 dinara.

Za kredit mogu aplicirati:

Penzioneri:

  • ako primaju penziju preko domaćio PIO fondova.
  • starosna granica je da poslednju ratu kredita izmire do 70 godine života

Zaposleni:

  • ako imaju minimum 3 meseca radnog odnosa na neodređeno vreme kod trenutnog poslodavca
  • ako rade u preduzeću koje ima minimum 3 zaposlena

Maksimalno opterećenje plate ili penzije je do 50%.

Preuzmite dokumenta potrebna za aplikaciju:         pdfZahtev za kredit

                                                                                               pdfAdministrativna zabrana za zaposlene

  pdf
Potvrda o visini primanja

Reprezentativni primer kredita

Iznos kredita
Period otplate (meseci)
EKS(%)
Naknada za troškove obrade kredita
Iznos rate kredit (RSD)
Ukupan iznos koji klijet vraća (RSD)
100.000,00
6
O
O
16.666,67
100.000,00
100.000,00
12
O
O
8.333,33
100.000,00
100.000,00
24
6,26
O
4.436,58
106.477,88
100.000,00
36
8,75
O
3.153,57
113.528,69