Elektroda Super NI 3.25 GUS

Šifra: 87506
Jedinica mere: kg
Prodajna cena5.195,00 din.
Iznos popusta:

Obložena elektroda, izrađena od žice od čistog Ni. Koristi se za hladno zavarivanje sivog i temper liva te za njihovo zavarivanje sa čelicima. Najpogodnija je za reparature prslina, odlomljenih delova i popravku grešaka kućišta mašina. Pri zavarivanju treba obezbediti što manji unos toplote, što veću čistoću osnovnog materijala i smanjenje zaostalih napona, nastalih pri zavarivanju, iskivanjem zavara

Nedavno ste pregledali proizvode

Prijavite se na mailnig listu

Prijavite se i budite obavešteni o akcijama, popustima i novim proizvodima.