Armaturne mreže Q-386

Armaturne mreže imaju veoma široku primenu u građevinarstvu. Služe za armiranje temelja, zidova, ploča, stepeništa, za izardu raznih armiranih betonskih elemenata.
armmreza.jpg